Oficiální fórum Czech Air Force Virtual.
Uživatelský avatar
By Gelba
#120535
LET PO SYSTÉMU OSP / ZÁKLADNÍ ZATÁČKA / ŘÍZENÁ ZÓNA

Systém OSP je nejstarším sovětským radionavigačním standardem používaným v civilním a vojenském letectvu od konce čtyřicátých let ve státech východního bloku a je tedy obdobou západního NDB.

Technologie

Let po OSP umožňuje po přiblížení do letištního prostoru provedení závěrečné části přistávacího manévru letounu vybaveného palubním radiovým zaměřovačem (Radio direction finder = D/F) radiopolokompasem ( např. RPKO-10M) nebo radiokompasem (např. ARK-5), přijímačem markeru a později i radiovýškoměrem.

Základem systému je dvojice stanovišť přívodných radiostanic nesměrových radiomajáků, pracujících na kmitočtech v rozmezí 150 - 1300 kHz, umístěných na příletové dráze v ose přistávací dráhy ve vzdálenostech 4 000 m a 1000 m od jejího prahu ( v praxi byly vzdálenosti někdy odlišné +/- 50 m).

1. stanoviště (4000 m od prahu) bylo označeno
"Vzdálená / Dálná přívodná radiová stanice" (Дальней приводной радиостанции - ДПРС).
Vysílač pracoval s modulovanou telegrafií (A 2) a pro identifikaci byly klíčovány dvě značky "morse".
a "Dálný návěstní radiomaják" (Дальний маркерный маяк)/
= Fernfunkfeuer (FFF) = Locator (L) at Outer Marker (OM) (LOM). Klíčování je automatické s rychlostí dvě čárky/sec.

2. stanoviště (1000 m od prahu) bylo označeno
"Blízká / Bližná přívodná radiová stanice" (ближней приводной радиостанции - БПРС).
Vysílač pracoval s modulovanou telegrafií (A 2) a pro identifikaci byla klíčována jedna značka "morse".
a "Blízký návěstní radiomaják" (Ближний маркерный маяк)/
= Nahfunkfeuer (NFF) = Locator at Middle Marker (MM) (LMM). Klíčování je automatické s rychlostí 6 teček/sec.

Použití

V čem se let po systému odlišluje od nám známého NDB přiblížení? Prakticky jde o jedno a totéž, jen s tím rozdílem, že let po systému je sestaven jako komplexní procedura obsahující vzlet, let na dálnou a přistání. Odlišuje se také ve frazeeologii, viz, níže.

Let po systému byl dříven určen jako základní úloha pro létání za nepříznivých povětrnostních podmínek a posléze se ustálil zejmena jako základní přibližovací procedura po příletu letouny ze zóny, zpravidla na dálnou. To usnadňovalo letovodům, často vzhledem k absenci radaru, řízení letounů v okrsku letiště.
S postupným vývojem byl systém při létání v noci nebo nepříznívých povětrnostních podmínkách doplňován o komplet RPL-2A (Mobilní letištní radiolokační přistávací systém), který dnes známe jako přesné radarové přiblížení - PAR, které dlouhou dobu zajišťovalo primární přibližovací systém na každém vojenském letišti.
Závěrem tedy let po systému, nebo chcete-li, základní zatáčka, tvoří spolu se systémem PAR komplexní přibližovací proceduru, která je dnes využívána k výcvikovým účelům pro přístrojové létání, neb primárním systémem pro přesné přiblížení se logicky stal ILS.

Dnes se je ve vzdušných silách AČR v praxi pro přístrojové přiblížení téměř nepoužíván (od roku 2005 s vyřazením letounů MIG-21), avšak stále se létá v rámci výcvikových osnov na letounech Z-142 C AF a L-39 Albatros, ale také v s vrtulníky na vrtulníkové základně v Náměšti nad Oslavou. Jedná se o první přístrojovou přibližovací proceduru, kterou pilot musí zvládnout během svého výcviku.
V letištních pořádcích a v briefingových místnostech našich vojenských základen ji můžete najít jako let po systému (LKPD), nebo pod názvem základní zatáčka, řízená zóna (LKNA).

Frazeologie

Letové povolení
PILOT: Žádám o povolení na systém / Request clearence for base turn

Po vzletu
PILOT: Pardubice Radar, CEF268, výška 1500 stop / Pardubice Radar, CEF268, passing 1500 ft
APP: CEF268, Pardubice Radar, radarový kontakt, stoupejte 5000 stop / CEF268, Pardubice Radar, radar contact, climb 5000 ft


Nad dálnou
PILOT: CEF268, Dálná PK, výška 5000 stop, pokračuji na kurz 107 / CEF268, Passing PK NDB, 5000 ft, continue heading 107
APP: CEF268, klesejte 4000 stop, QNH 1008/ CEF268, descent 4000 ft


"Rozpočtová"
PILOT: CEF268, rozpočtová/ CEF268, final turn
APP: CEF268, klesejte 3000 stop / CEF268, descent 3000 ft
V případě že je aktivní stanoviště PAR
APP: CEF268, klesejte 3000 stop a přejděte na Pardubice Přesný/ CEF268, descent 3000 ft and contact Pardubice precision
4
- pilot dále pokračuje frazeologií platnou pro PAR přiblížení

Finále
PILOT: CEF268, na přistávacím, podvozek vysunut a zajištěn / CEF268, on final, gear down and locked
APP: CEF268, dráha 27 přistání povoleno, vítr 250 stupňů 5 uzlů / CEF268, runway 27 cleard to land, wind 250 degrees 5 kts


Aplikace na VATSIMu

V prostředí českého vatsimu je možné tuto proceduru žádat pouze při speciálních, k tomu určených eventech, popřípadě po dohodě s řídícím. K letu po systému platí následující schémata pro letiště Pardubice a Náměšť.

Pardubice - LKPD


Obrázek

Obrázek
Schéma poskytl Viktor Komar


Náměšť nad Oslavou - LKNA


Obrázek

Obrázek

Obrázek
Naposledy upravil(a) Gelba dne 20 úno 2016, 19:34, celkem upraveno 1 x.
Uživatelský avatar
By Gelba
#120611
[quote="Ivo Hrdlička"]
Dotaz..
Klesat můžu začít na FAF, nebo až na PK??
[/quote]

Na FAF by si měl mít 3000 ft, protože tam už ti začíná fáze konečného přiblížení - tedy klesáš na FAFu.

Pro vysvětlenou k čemu ta sranda taky mimojiné taky vlastně byla. Provoz se řídil často bez radaru a řídil ho vedoucí letového dne, tedy pilot, většinou velitel letky. Při letu na systému měl jakýs takový přehled o přistávajícím provozu.
Naposledy upravil(a) Gelba dne 24 úno 2015, 19:13, celkem upraveno 1 x.