Oficiální fórum Czech Air Force Virtual.
Uživatelský avatar
By Gelba
#120548
Na fóru se tu objevují eventy CEF s názvy letový den, training day apod. Co to vlastně znamená a jak takový letový den ve skutečnosti vypadá?

Běžný letový den se organizuje zhruba tímto způsobem:

Příprava letové akce


Příprava letové akce začíná již den před vlastním létáním. V souladu s ročním plánem se stanoví letový den spolu s počty a typem letounů, které se budou účastnit. Následně je určen úkol, jenž se bude plnit (například navigační let, střelby a bombardování, vzdušný průzkum, atd.), dále přidělené letové prostory, letové hladiny a záložní základny (pro případ nouzového přistání - pokud má základna vypsán letový den, vždy drží minimálně jedna další letecká základna pohotovost) Navíc se stanovuje doba a časový rozsah: čas zahájení, čas ukončení a rozdělení směn (na denní a noční).

Několik hodin před zahájením letové akce se přesouvají letouny na určené provozní stojánky spolu s příslušným pozemním vybavením. Technici kontrolují technický stav letadel, provádějí diagnostiku palubních systémů a předepsané předletové prohlídky. Pokud jsou letouny určeny na úkoly střeleb a bombardování, zbrojíři podvěsí a zkontrolují požadovanou výzbroj.

Ve stejnou dobu probíhá i příprava letových osádek. Piloti se seznamují s úkoly, které se mají plnit, plánují letové trasy a seznamují se s informacemi o cíli a jeho obraně (ať už se jedná o cvičné nebo bojové nasazení) a použité výzbroji.

Předběžný briefing rozhodnutí na letovou akci

Předběžný briefing slouží ke stanovení způsobilosti techniky a počasí k letovému dni. Účastní se ho :
  1) Vedoucí letové směny ("nejvyšší šéf") - zodpovídá za veškerý letový provoz a pozemní zabezpečení
  2) Letová osádka pro průzkum počasí - piloti letadla, které vzlétne jako první na průzkum počasí v přidělených letových prostorech.
  3) Směny zabezpečení:
            * starší inženýr - osoba zodpovědná za vyčleněnou leteckou techniku
            * dozorčí RTZ - zodpovídá za provozuschopnost radiolokačních a světelných prostředků navádění letounů.
            * dozorčí LTZ - zodpovídá za jednotlivé plochy, pozemní zabezpečení a mobilní prostředky (cisterny, pomocné spouštěcí zdroje, atd.)
            * meteorolog - podává aktuální informace o počasí v přidělených prostorech a na záložních základnách
            * ornitolog - podává informace o výskytu ptáků v okolí letiště a o provedených opatřeních

Zálet počasí


Po předběžném briefingu startuje letoun určený k průzkumu počasí. Osádka letounu je v neustálém spojení s řídící věží a průběžně předává informace, které se v reálném čase vyhodnocují. Po přistání letounu se nasbírané informace o počasí ihned předávají ostatním pilotům.

Letový briefing

Letového briefingu se účastní stejné osoby jako předběžného briefingu, ale navíc i všichni piloti a řídící letového provozu, kteří se účastní letové akce. Přítomen je i lékař, dohlížející na zdravotní způsobilost pilotů.
Piloti dostávají informace o prostorech působnosti, aktuálním a předpokládaném počasí, zakázaných a omezených letových prostorech, volacích znacích pozemních stanic a pátrací a záchranné skupiny, atd. Bezprostředně po skončení briefingu si piloti vyzvedávají výstroj a jsou rozváženi k letadlům.

Letová akce

Ve stanovenou dobu je zahájena letová akce. Po předletové prohlídce a převzetí letounů od techniků usedají piloti do kabin
a žádají řídící věž o povolení ke spuštění motoru. Po "nahození" a nezbytné motorové zkoušce pojíždějí letouny podle předem stanoveného pořadí na čáru předběžného startu. Tam je letoun naposled prohlédnut, jestli nikde neunikají provozní kapaliny a zda správně funguje mechanizace křídla a řídících ploch. Pokud letoun nese výzbroj, zbrojíři provedou poslední kontrolu a odjištění bomb a raket.

Po obdržení signálu, že je vše v pořádku, žádají letouny o povolení startu. Po jeho udělení najíždí letoun na vzletovou a přistávací dráhu a startuje. Starty se provádějí jednotlivě nebo ve dvojicích.
Po startu plní letouny zadané úkoly. Mezitím se na stojánkách připravují na přistání letounů. Provádí se kontrola pozemního vybavení a technici dostávají informace k přípravě letounů na další let (např. kolik paliva se bude doplňovat, jaká trasa letu se bude programovat, atd.).

Po splnění zadaných úkolů se letouny řadí do okruhu kolem letiště a žádají o povolení k přistání. Po jeho obdržení letouny jednotlivě nebo ve dvojicích přistávají. Pokud byl při přistání použit brzdicí padák, služba jej ihned po přistání a odhození na příkaz z řídící věže odstraní z blízkosti dráhy, aby nebyla ohrožena bezpečnost dalších přistávajících letounů. Padáky jsou pak odvezeny do balicí stanice, kde je specialisté zkontrolují a opět zabalí pro opětovné použití. Což už je dnes minulostí...

Po opuštění vzletové a přistávací dráhy zajíždění letouny zpět na stojánky. Ihned po zastavení a vypnutí motoru začíná příprava na další vzlet. Doplňuje se palivo, provozní kapaliny a plyny, provádí se kontrola technického stavu letounu a motoru, případně se zavěšuje výzbroj a doplňuje munice. Zároveň s těmito činnostmi specialisté na vyhodnocování letových dat stahují a následně vyhodnocují záznamy z objektivní kontroly - takzvaných černých skříněk letounů.

Poletový rozbor


Po skončení letové akce probíhá vyhodnocení letového dne. Vyhodnocuje se letecký výcvik, připravenost a výkonnost pozemního personálu, provozní závady, problémy a připomínky jednotlivých velitelů.
Mezitím technici provádějí poletové prohlídky letounů a letouny jsou po doplnění paliva odváženy do jednotlivých úkrytů (speciální úkryt letounu, určený k ochraně letounu před vzdušným napadením, v letecké hantýrce ÚL). Provádí se kontrola ploch a osvětlení, radiotechnických prostředků a pozemního vybavení.

http://www.lznamest.army.cz