VACC-CZ novinky, změny a oznámení.
#127705
Vzhledem k tomu, že opět došlo k jistému nedorozumění ohledně koordinace eventů, tak bych tu ráda shrnula, jak funguje koordinace eventů v rámci jednotlivých aerolinek ve vztahu k VACC-CZ (tedy co mohou domlouvat event koordinátoři ČSA a TVS a jiných aerolinek se sousedními VACCy a co domlouvat naopak nemohou a k čemu potřebují souhlas EC VACC-CZ).

Zkratky a pojmy:

EC - event koordinátor
EC VACC-CZ - event koordinátor, případně asistent event koordinátora VACC-CZ

Pokud chce EC některé aerolinky uspořádat event, má v principu tři možnosti.

1) Domluví si sám pokrytí ATC v destinacích, případně i po trati nebo pro domluvu využije EC jednotlivých VACCů (asi vhodnější varianta). V tomto případě se jedná čistě o akci dané virtuální aerolinky a je potřeba, aby na to EC aerolinky jednotlivé VACCy výslovně upozornil (aby se nestalo to, co teď, že si třeba Italové myslí, že mají domluvený event s VACC-CZ a že VACC-CZ zajistí plné ATC pokrytí a přitom VACC-CZ to pokrytí prostě není schopný zajistit a o domlouvání eventu vůbec nevěděl). VACC-CZ nemá s takovým eventem nic společného a pouze poskytne pokrytí ATC, pokud se ovšem podaří sehnat řídící. Pokrytí nemusí být kompletní, tedy může být online například jenom oblast. Na banneru v tomto případě nemůže být uvedeno logo VACC-CZ* (viz níže).

2) Druhou možností je domluvit se na oficiálním eventu s VACC-CZ. Tedy EC aerolinky kontaktuje EC VACC-CZ a domluví se s nimi zejména na tom, jestli je VACC-CZ schopen zajistit plné ATC pokrytí (tedy alespoň ACC, APP a TWR) po celou dobu eventu a jestli doba konání eventu nekoliduje s jinými akcemi VACC-CZ. Pokud se dohodnou, že VACC-CZ je schopen zajistit pokrytí a zároveň event vyhovuje harmonogramu eventů VACC-CZ, pak je možno začít domlouvat oficiální event VACC-CZ s partnerským VACCem. Je jedno, jestli se té domluvy ujme EC aerolinky nebo EC VACC-CZ. Každopádně ale schválení EC VACC-CZ musí předcházet další domluvě.

Bohužel kvůli současné situaci ve VACC-CZ, kdy je opravdu kritický nedostatek řídících na pozicicích APP a ACC (resp. řídící nejsou schopni z různých důvodů řídit), je velký problém zajistit plné pokrytí ATC (plným pokrytím myslím alespoň ACC, APP a TWR). Proto začínáme přistupovat k praxi, kdy nejprve zjistíme, jestli bude možno obsadit zmíněné pozice a pak teprve vyhlásíme event. Aby se nestalo to, co už párkrát, tedy že je vyhlášem oficiální event VACC-CZ a online je třeba jenom oblast a TWR a piloti jsou pak právem naštvaní, že očekávali plné pokrytí.

Bohužel event mezi dvěma (nebo více) destinacemi (třeba LKPR-LIRF shuttle, což je typická forma eventu, jakou pořádají aerolinky) je třeba domlouvat s poměrně dlouhým předstihem, obvykle minimálně 3 týdny předem. Takhle dlouho dopředu nám naši řídící nejsou za současné situace vůbec schopni říct, jestli budou schopni řídit. A protože nemůžeme spoléhat na variantu, která byla využívána donedávna, tedy že vyhlásíme event a ono se najde dost lidí, kteří pozice obsadí. Takže nabízíme aerolinkám varinatu č. 3.

3) Třetí možností je, že si EC aerolinky domluví event podle varianty č. 1, tedy osloví jednotlivé VACCy, resp. jejich EC a s nimi si domluví pokrytí ATC. Opět zdůrazní, že se jedná o samostatnou akci virtuální aerolinky, nikoli dvou VACCů. Protože VACC-CZ nebude schopen předem říct, jestli bude nebo nebude k dispozici plné ATC pokrytí, tak nebude logo VACC-CZ uvedeno na banneru a event nebude ohlášem na fóru VACC-CZ (v sekci Slety - Events) ani nikde jinde (VATEUD kalendář, vRoute atd.) jako oficiální event VACC-CZ. Může být uveden na fóru VACC-CZ v sekci dané aerolinky. Nicméně EC VACC-CZ se budou snažit řídící zajistit. Pokud se podaří plné pokrytí ATC zajistit, tak bude vyhlášen Czech Online Day. Vyhlášení Czech Online Day nevyžaduje žádnou koordinaci se sousedními VACCy a dá se vyhlásit klidně 2-3 dny před akcí, protože si veškeré promo včetně banneru zajišťujeme sami. Oficiálním eventem VACC-CZ bude tedy Czech Online Day s garantovaným pokrytím ACC, APP a TWR, čímž přilákáme i další provoz.

*Logo VACC-CZ na banneru vždy znamená, že se jedná o oficiální event VACC-CZ, z čehož pro VACC-CZ plynou dvě základní povinnosti:

a) zajistit pokud možno plné pokrytí ATC (tj. minimálně ACC, APP a TWR)
b) zajistit, aby event nekolidoval s jinými eventy VACC-CZ

Dále v okamžiku, kdy je na banneru uvedeno logo VACC-CZ a event je tedy společnou akcí aerolinky a VACC-CZ, případně i dalších partnerských VACCů, tak event koordinátor VACC-CZ v součinnosti s event koordinátory partnerských VACCů zajistí kompletní promo eventu na obvyklých místech (VACC-CZ fórum + titulní strana + kalendář, vRoute, VATEUD kalendář, VATEUD mailing list, VATSIM fórum, VATSIM UK fórum, VATTASTIC, Facebook).
Naposledy upravil(a) Araneus dne 12 zář 2016, 20:54, celkem upraveno 1 x.