Informace o sletech a akcích u nás a v zahraničí, briefingy i debriefingy. / Fly-ins and events
#132447
Enjoy visiting two similar European countries by flying at this event on 29th of January 2020 from Prague to Bratislava and back. At Prague (LKPR) you can enjoy stunning ILS approach on RWY 24 by flying above city of Prague. At Bratislava (LZIB) you can enjoy the circle to land approach RWY 13. We look forward to see you around!

Užijte si návštěvu dvou podobných států v Evropě létáním na této akci 29. ledna 2020 z Bratislavy do Prahy a zpět. V Praze (LKPR), si užijete ILS přiblížení na dráhu 24 přes centrum města. V Bratislavě (LZIB), si můžete vychutnat circle to land approach na RWY 13. Všichni doufáme, že přiletíte!
Přílohy
Bez názvu.png