Informace o sletech a akcích u nás a v zahraničí, briefingy i debriefingy. / Fly-ins and events
Uživatelský avatar
By Dihydroxyaceton
#132754
Obrázek

CZ:

Přesně před 104 lety vznikla uprostřed chaosu na konci 1. světové války nová demokratická republika. Byla to nová Československá republika, kterou vytvořili českoslovenští politici v exilu a kterou přijali noví Čechoslováci. Republika vydržela v dobrém i zlém, prošla mnoha krizemi a změnami režimů. V roce 1993 se cesty obou zemí v míru rozešly a na mapách světa se objevily Česká republika a Slovensko.

Na oslavu naší společné historie vás VACC-CZ a vACC Slovak Republic zvou na tradiční citypair Praha-Bratislava (LKPR-LZIB), který se uskuteční ve středu 26.10. mezi 19. a 22. hodinou místního času.


EN:

Exactly 104 years ago amidst the chaos that marked the end of WW1, a new democratic republic was formed. It was indeed the new Czechoslovak republic formed by Czechoslovak politicians in exile and embraced by the new Czechoslovaks. The Republic endured through thick and thin, throughout many crises and changes of regimes. In 1993, the two countries parted ways peacefully, and the Czech Republic and Slovakia emerged on the maps of the world.

To celebrate our common history, VACC-CZ and vACC Slovak Republic invite you to the traditional Praha-Bratislava (LKPR-LZIB) citypair, that will take place on Wednesday, October 26th 2022, between 1700z and 2000z.


Doporučené trasy / suggested routes:

LKPR-LZIB:
VOZ DCT BODAL DCT ODNEM A4 BERVA

LZIB-LKPR:
BERVA A4 ODNEM DCT BODAL DCT VLM