Informace o sletech a akcích u nás a v zahraničí, briefingy i debriefingy. / Fly-ins and events
#132778
Obrázek

Milí piloti,
v neděli 4. prosince 2022 od 20 do 22 hodin místního času se v Praze LKPR uskuteční APP zkouška našeho kolegy Vojtěcha Pokorného.

Provoz musí mít určitou hustotu, aby bylo možno zkoušku uznat za platnou, vítán je proto jakýkoli provoz.

Těšíme se na vás!


Dear pilots,
on Sunday, 4th December 2022, from 19 to 21 UTC, an APP Controller Practical Test of our colleague Vojtěch Pokorný will take place at Prague LKPR.

As the traffic has to be dense enough to consider the test valid, all kinds of flights are kindly welcome.

We are looking forward to seeing you!