Pro otázky ohledně software a připojení na VATSIMu. SB, FSInn, ASRC, VRC, EuroScope, ServInfo, ActiveSky a další.
#123937
Ahoj,
přináším pár odkazů a postřehů o mapách, kterým jsem se poslední dobou poměrně věnoval. Řešil jsem jednak bakalářskou práci do školy na téma EFB, ale dále i mapové podklady pro školní simulátory na ČVUT, a také mapy pro mé soukromé VATSIM poletování.

Situace v reálu
AIP
Každý stát vydává své AIP mapy prostřednictvím svých institucí. U nás zaštiťuje středisko Letecká informační služba, což je organizačne součást ŘLP. Výsledkem jsou AIP mapy dostupné zde, a za úplatu zakoupitelné v tištěné podobě. Všechny AIP mapy splňují předpis L4, respektive jeho předlohu ICAO annex 4. Problém s AIP mapami je ten, že se pro jednotlivé země co se grafického zpracování velmi razantně liší (kdo někdy něco hledal ve francouzském či britském AIPu ví, o čem mluvím), a navíc minima v nich obsažená jsou jen "minimální" minima daná provozovateli jednotlivých letišť a příslušnými úřady, nejsou nijak zohledněna navýšení limitů pro provozovatele, což se projevuje v tom, že jsou zde uvedeny výšky OCA/OCH, namísto DA/DH, které se nastavují fyzicky na přístrojích v letadlech, a podle kterých se létá. Díky těmto dvěma problémům jsou AIP mapy ve skutečném světě nepoužitelné pro "velké" létání. Jsou vydávány pro splnění ICAO předpisů a jako prostředek předání informací dalším společnostem, které z nich vytváří použitelné mapy, podle kterých se fyzicky létá.

Jeppesen, Navtech, LIDO
Jak již předchozí odstavec naznačil, podle AIP map se v reálu nelétá. Existují tři firmy Jeppesen, Navtech a LIDO, které si pracně kupují národní AIPy všech států, čtou jejich mapy, a informace převádí do svých systémů. Na základě těchto informací generují mapy, jejichž obsah by měl být (pokud se vše povede) stejný, jako původní AIPy, ale díky centralizovanému zpracování bude forma map (kde co najdeme, jak je co naznačeno, symbolika, barvy...) stejný po celém světě - což je velký přínos pro posádky. Dále platí fakt, že finální vygenerování map z databáze informací probíhá pro každou aerolinku zvlášť, na základě jejich požadavků. Může se tedy stát, že nějaké letiště stanoví MDA pro jisté přiblížení jako 1990ft, to vydá v AIPu, tyto firmy si 1990ft uloží do svých databází a pak si od nich každá aerolinka objedná zvýšení podle svých postupů a bezpečnostní politiky. Výsledkem je, že jedna aerolinka dostane vytištěnou mapičku tohoto přiblížení s DA 1990ft, druhá 2030ft, a třetí třeba 2050ft.

Produktem těchto tří vzájemně si konkurujících firem jsou jednak tištěné mapy (obrovské balíky papíru) vyráběné na míru pro každou aerolinku "na počet" pro každé letadlo, dále pak aplikace pro aerolinky umožňující zobrazení map ve formě podobné PDF na monitorech počítačů (praktické třeba pro plánování letů v kanceláři, nebo tisk jednotlivých chybějících map) - technologicky je nabízena jak Windows aplikace s offline databází map a aktualizací přes DVD zasílaná pravidelně postou, tak aplikace běžící ve webovém prohlížeči online. Všechny tyto firmy také poskytují vysoce sofistikované aplikace pro tablety (především iPad), umožňující použití tabletů za letu jako jediného zdroje informací, plně nahrazujících potřebu mít tištěné mapy (koncept EFB). Z toho plyne, že aerolinka ve výsledku dostane zcela identickou mapu vytištěnou na papíře, doručenou do iPadů pilotů, uloženou na DVD v offline aplikacích, a živě ve webovém náhledu. Podobnost těchto třech firem je nápadná - liší se symbolika a barvy, ale filosofie je identická.

Situace na VATISIMu
VACC mapy
Každý VACC je povinen mít na svých stránkách IFR mapy volně k dispozici. Jelikož jedině AIP mapy lze poměrně legálně publikovat na stránkách nadšenecké organizace jako je VATSIM, má většina VACCů na svých stránkách právě AIP mapy. Jde o to, že ačkoliv některé země ani nemusí mít své AIPy tak volně a zdarma přístupné jako máme v ČR, je to stále poměrně nekomerční věc, takže publikace těchto map na webu pravděpodobně nehrozí nějakým postihem, ačkoliv ty mapy nejsou přímo určené k šíření mimo AIP. Pár VACCů se najde, které mají na svých stránkách nelegálně nahranou kopii nějakých komerčních map (nejčastěji Jeppesen), což je pro piloty příjemnější (reálnější), nicméně v případě nějakých právních strkanic neobhajitelné, a tudíž poměrně rizikové. Obrovskou výhodou létání podle AIP map dostupných na webech VACCů je jejich garantovaný soulad s postupy užívanými v daném FIRu na VATSIMu. V reálu se mapy poměrně často mění, a některé VACCy nestíhají své radary aktualizovat tak rychle a tudíž se může stát, že záměrně nechají na svém webu starší mapy, které jsou v souladu s jejich radary (a tudíž i insturkcemi vydávanými ATC), než aby poskytly mapy aktuální, ale neshodující se s ATC. Tato situace nastává občas i u nás, nicméně snažíme se tato období minimalizovat na co nejkratší dobu. K získání těchto oficálních map je nejjednodušší cesta vygooglení VACC stránek dané země, a stažení map. Alternativou může být databáze na webu vatsim.net, která ovšem pouze odkazuje na stránky daných VACCů. O něco pokročilejšího se pokoušel například i VATEUD svou webovou aplikací, nicméně pro příslušné VACCy to znamenalo nutnost udržovat aktuální mapy nejen na svých webech, ale i v této aplikaci - což je dvojnásob práce. Z tohoto důvodu tam například naše mapy nenajdete.

Komerční řešení
Společnost AvilaSoft nabízí svou aplikaci EFB pro virtuální piloty, která láká na dostupnost všech map "neAIP stylu". Přibližně před rokem jsem tento nástroj krátce vyzkoušel - vizuální zpracování se mi líbilo, uživatelské rozhraní pěkné a podobné dospělým EFB, nicméně problém je, že mapy jsou generovány aplikací opravdu až v uživatelově počítači a pouze z údajů dostupných v AIRAC (tedy to, co máme v našich FMC). Mapy tedy většinou poměrně solidně vykreslují nějakou trajektorii jakožto spojnici bodů z AIRACu, ale ty vlastní postupy "navíc", kvůli kterým jsou mapy naprosto nepostradatelné i v nejmodernějším IFR RNAV RNP high tech letadle (soupis postupů, rychlostních omezení, výškových omezení, postupů nezdařilého přiblížení, postupů pro ztrátu spojení, křižovatek k uvolnění dráhy, tras pro pojíždění, MINIM PRO PŘIBLÍŽENÍ (jak výšky pro klesání/výšky rozhodnutí, tak minimální dohlednosti při kterých smí být vůbec přiblížení zahájeno), tyto postupy zde samozřejmě chybí, respektive si je aplikace cucá z prstu tak, aby ta mapa vypadala pěkně - ale nesedí to s původními AIPy. Díky tomu jsem usoudil, že AvilaSoft EFB by bylo možná pěkné pro nějaké offline létání, kde je ostatním jedno jak to zaletím (a pro mě je důležité si něco náročného zanavigovat a je mi jedno jak hodně to odpovídá tomu reálnému letišti), ale pro VATSIM použití je to (alespoň podle mě) příliš zjednodušené.

Společnost Navigraph (velmi zaběhlá firma, od které už někdy od roku 2004/05 máme každý měsíc AIRACy pro všechna naše virtuální FMC) kdysí nabízela aplikaci nDAC, což byl nástroj poměrně podobný AvilaSoft EFB - mapy se také generovaly z AIRAC dat, pouze s tím rozdílem, že generování proběhlo na straně Navigraphu, a uživateli byl do počítače nainstalován klient, který tyto již hotové (možná PDF) soubory stahoval a zobrazoval. Nedávno však Navigraph přišel s opravdu velmi zajímavou nabídkou. Povedlo se dohodnout se společností LIDO (viz výše), že Navigraph bude tyto reálné komerční mapy přeprodávat pro virtuální použití. K tomuto účelu Navigraph vyvinul aplikaci pro Windows počítače stahující a zobrazující PDF mapy LIDO offline (velmi velmi podobnou například Jeppesen Jeppview), dále pak EFB aplikaci pro iPady (téměř přesně kopírující skutečnou certifikovanou a extrémně drahou LIDO mPilot), a ChartsCloud, což je mapová aplikace běžící v prohlížeči, použitelná na libovolném zařízení s prohlížečem (smartphone, Android tablet, počítač...). Ve vývoji je aplikace pro Android tablety. Mapy jsou tedy obsahově zcela shodné s "dospělými" LIDO mapami, jediným omezením je, že nejsou aktualizované každých 28 dní jako reálné mapy, ale jen 4x do roka (což je kvůli společnosti LIDO, aby se zamezilo tomu, že tyto mapy za velmi přijatelný peníz pro sim piloty budou kupovat reálné aerolinky, od kterých LIDO jinak požaduje za mapy drasticky vyšší částky).

Další možností jak si pro VATSIM obstarat "dospělé" mapy je trošku porušit legalitu - buď někde shodou šťastných náhod získat přístup do webového rozhraní (Jeppesenu nebo LIDO) nějaké aerolinky, případně pirátit Jeppesen aplikace (lze sehnat jak aktuální mapy pro iPad, tak pro Windows offline prohlížeč Jeppview). Nevýhodou zde je jednak nelegálnost těchto řešení (tudíž je zde uvádím jen pro referenci, a rozhodně je nedoporučují), druhak komplikovanost (složité posloupnosti kroků při instalaci využívající chyb v těch aplikacích). S trochou štěstí lze také vygooglit PDF mapy Jeppesen pro nějaká (především známější) letiště, nicméně to je podle mě nejhorší řešení ze všech, jelikož tyto mapy mohou být i několik let staré, a tudíž nepoužitelné - což nikdy předem nevíme.

Nevýhodou všech řešení kromě VACC map je to, že může nastat situace, že mám novější (nebo v případě Navigraphu i starší) mapy, než daný VACC na svém webu, a tudíž rozpor v tom, co mám v mapě, a co slyším od ATC. Nicméně alespoň v Evropě jsem na podobnou situaci narazil jen několikrát za těch 9 let co na VATSIMu jsem (a obvykle se jednalo o nesoulad ve frekvenci nějakého navigačního zařízení, které v reálu změnilo frekvenci (tudíž v mapách byla nová), ale v FSce nikdo neupravil scenérku (a VACC správně držel na svém webu starou mapu se starou frekvencí)).

Závěr
Moje doporučení tedy je ze začátku létat podle VACC map (reuploadnutých AIP), nicméně pro hardcore sim piloty doporučuji řešení od Navigraphu. Za 66 EUR (1800 Kč) lze zakoupit roční předplatné pro všechny Navigraph mapy, a mít tak velmi reálné (a podle mě uživatelsky příjemnější než Jeppesen) mapy ve všech zařízeních najednou - ať se jedná o aplikaci na počítači, prohlížeč, nebo ideálně iPad. Navíc LIDO mapy používají v současné době CSA (narozdíl od TVS, který létá podle Jeppesenu), takže realita je zde opravdu maximální. Všechny aplikace od Navigraphu jsou dostupné po registraci zdarma jako demo se 3 vzorovými letišti k vyzkoušení před zakoupením.

Vše výše uvedené je samozřejmě zaměřeno především na IFR "terminal charts", tedy mapy SID, STAR, přiblížení, a letišť. Traťové mapy jsou v pohodě, ty máme vyřešené zdarma na skyvector.com, ačkoliv v Navigraphu jsou i pěkné enroute mapky.

Moje situace
Když jsem začínal, stahoval jsem si a tisknul VACC mapy. Poté, co se mi začalo poměrně prodražovat každých týden tisknout další a další šanony aktualizovaných map, začal jsem využívat druhý monitor k zobrazování map v PDF, což mi vyhovovalo. Nicméně s postupem času jsem chtěl o krůček dál, tak jsem zkoušel různě pokoutně shánět Jeppesen mapy - což fungovalo, ale byla s tím hrozná práce. Nějakou dobu jsem pak používal online mapy Jeppesenu, ale nutnost spoléhat se na načítání mapy z internetu za letu mi příliš nevyhovovala (když ve spěchu potřebuju něco najít, tak ta mapa vždycky nabíhá pomalu). Nyní tedy jdu do Navigraphu.

Ve škole jsme od nákupu iPadů létali na Jeppesen mapách v jejich oficiální certifikované EFB aplikaci, které nám, jakožto škole, Jeppesen poskytnul. Nyní nám ovšem tato zapůjčená licence končí, a jelikož koupi plné komerční Jeppesen licence si nemůžeme dovolit (roční cena by se blížila stavbě dalšího simulátoru), přejdeme i zde na Navigraph, pravděpodobně od podzima 2015.

PB
Naposledy upravil(a) Pavel dne 30 srp 2015, 15:40, celkem upraveno 1 x.
#129951
Ok nie som s toho moc nadseny ale Navigraph presiel z Lido na Jeppesen. Pozeram do toho a som celkom dost mimo. Je niaka legalna cesta ako sa dostat k lido mapam na virtualne lietanie? Alebo si musim zviknut na Jeppesen? Nemate nieko link na niaky navod ako citat tie jeppesenky? Dik moc
#129955
Tak to je paráda, že máme možnost volby jestli lítat s Jeppíkama nebo Lidem.

Nezkoušeli jste někdo hledat intervaly aktualizací? Dřív navigraph LIDO aktualizoval snad po 4 měsících, tak jestli to teď s Jeppesenem dělá stejně, a jakou frekvenci má Aerosoft?

Pavel
#129956
Navigraph:
We issue updates to the Jeppesen airport charts and our dynamic enroute charts every 28 days to stay in sync with our FMS Data which is sourced from Jeppesen navdata.
NavDataPro:
The chart data will be updated monthly.
#129961
Jeppesen musí vydávat mapy ve 28 denních cyklech, aby seděly s aktuální "real world" navigační databází. - Předpokládám, že toto promítají i do virtuálního světa  :)
OK
#129970
Tak to je super skoda ze zasa Nav Daata nemaju app pre andoid. No nic idem sa ucit jeppesen.

EDIT ok po celodennom kukani do map LZIB LKPR a EDDK (letiska ktore poznam najlepsie) zacinam chapat a dokonca mam pocit ze su lepise ako lido. Je v nich omnoho viac informacii ktore som doteraz musel hladat v AIP. Len tym ze je tam tych info viac je to viac neprehladne ale snad si zviknem no.
Naposledy upravil(a) Hosak dne 25 zář 2017, 20:15, celkem upraveno 1 x.
#129983
Ahoj, osobně se musím přiznat že mám přesně opačný problém, to na co jsem zvyklý z Lida v Jeppesenu prostě není :D

Můžu se jenom zeptat, které informace nebyly v mapě a musel jsi je hledat v AIPu? Díky
Přílohy
02.JPG
02.JPG (170.62 KiB) Zobrazeno 3919 x
01.JPG
01.JPG (163.74 KiB) Zobrazeno 3919 x
#129984
Tak napriklad sa mi zda ze pri PKPR v lido nebolo ze pri priblizeni mas po IAF pokracovat Rovno v jeppesenoch to je . Ako nei ze by som to potreboval o tom viem. Teraz si spomeniem iba na toto ale bolo toho viac ak si spomeniem na dalsie doplnim.

EDIT: jop ak je pre jednu drahu viac SID (DOBEN 3D/4E napriklad) v LIDO nebolo popsane ktory mas pouzit v JEPPESEN je, ano pokial je ATC  tak je tu fuk ale pokial letis na Unicom tak je to velky pomocnik
Naposledy upravil(a) Hosak dne 28 zář 2017, 09:45, celkem upraveno 1 x.