Jak létat, navigovat, komunikovat? Toto je forum kde dostaneš odpověd.
#49886
Pro aktuální informace navštivte wiki, kde je toto vlákno převedeno... zde již je pouze diskuze


OBECNĚ O MAPÁCH:

Mapy jsou jednak nutnou pomůckou při letu, jednak zdrojem cenných informací o tom, co jak funguje. Jednak je tedy mít VYTIŠŤENÉ mapy pro letiště, kam letíte a jednak studiem jakýchkoliv map pochopíte význam řady termínů, které se jinak obtížně vysvětlují. Každé čísličko nebo pomlčka na mapě má svůj význam a pokud se nad jejich významem zamyslíte, pak vás to donutí pochopit, proč tam je, a co přesně znamená.

A) MAPY PRO IFR LETY.

LETIŠTNÍ
pro pojíždění (taxování), pro zajíždění a stání a ostatní. Ukazují pojezdové, vzletové a přistávací dráhy na letišti + umístění různých zařízení (stožáry). Podle těchto map dává ATC instrukce k pojíždění. Mapu je nutné mít před sebou před žádostí o pojíždění spolu s papírem a tužkou. Mapy pro zajíždění a stání ukazují podrobně značení stání a gatů v jednotlivých segmentech letiště. U označení stání (např. B5) je dobré vědět, že letadlo vyjíždí/zajíždí na stání čumákem ve směru písmenek.

MAPY PŘÍSTROJOVÝCH ODLETÚ
zobrazují standardní tratě pro odlety (tzv. SIDy). Pro každou dráhu jsou stanoveny odletové tratě, které vedou z konce dráhy na nějaký bod v okolí letiště (VOZ, MEDOV). SIDY jsou buď společné pro letadla vybavená RNAV i NON-RNAV a nebo jsou publokévány zvlášť SIDy jen pro RNAV letadla. RNAV SID nelze letět s obyčejnou IFR navigační výbavou v FSce a je třeba použít FMC (nebo jiný navigační počitač).
V Praze jsou jen RNAV SIDY, čili letadla bez FMC dostávají od řídících radarové odlety (vektory). Mapu SIDu musíte zkouknout před tém, než ji potvrdíte readbackem.

TRAŤOVÉ
zobrazuji všechny tratě na danem územi (to jsou ty čáry mezi majáky a FIXy). Nad tratí je v každém useku vyznačena minimální výška, delka useku a oznacení tratě (3500 W32). Tratě, co jsou v tzv. Hornim vzdušném prostoru (u nás nad FL245) maji v označení pismenko \"U\" = Upper (UL726). Na ENROUTE mapě najdeme také polohu FIXů a majáků, což se může vždy hodit. Podotýkám, že FIX je MYŠLENÝ BOD, definovaný nějakými souřadnicemi, zatímco MAJAK je fyzický vysilač (VOR nebo NDB) - ten je definovaný polohou a frekvencí, na které vysílá.

PŘÍLETOVE
zobrazují Standardni priletove tratě tzv. STARy. STAR začíná v bodě na kterém končí trať letu, vyplněná ve FPL. Pro každou drahu je STARů několik a vedou do bodu nazývaného IAF, ze kterého se následně provádí vlastní přiblížení na danou dráhu. Na STARU je jeho označení (BOADL2S) a číslíčko, udávající MINIMALNI VYŠKU NA DANEM ÚSEKU STARU. Není to výška, ve které máte letět, přiblížení se obvykle provádí tak, že letíte podstatně výše, než je minimální výška. Na STAREch jsou také vyznačené možné standardní holdingy, které se ale použijí na příkaz ATC ( instrukcí hold over XXX as published).
IAC - MAPY PŘÍSTROJOVÝCH PŘIBLÍŽENÍ - jsou publikovánu pro každou dráhu a pro každý typ přístrojového přiblížení (ILS, VOR-DME, NDB-DME,... ) pro danou dráhu a zobrazuji postup, jak letět od konce STARU, tj. z bodu IAF až na dráhu. Pokud vám ATC nedá vektory ale rovnou povolí přístrojové přiblížení (například \"cleared to ILS App RWY24\") - vytáhnete právě tuto mapu a letíte podle ní. Současně s povolením k přiblížení máte povoleno i klesání do výšky FAF - nesmíte ovšem nikde cestou podklesat minimální výšky. Kromě toho jsou na této mapě důležité informace o radionavigačních zařízeních na letišti pro danou dráhu a údaj co dělat v případě Missed Approach/Go Around.


B) MAPY PRO VFR.

- jsou drasticky odlišné od IFRových map. IFR počítá s tím, že zemi vůbec nevidíte, VFR naopak počítá s tím, že jste schopni se orientovat podle význačných viditelných míst v terénu (mosty, dálnice, křižovatky). Majáky (GPS) jsou jen pomocné navigační pomůcky. Proto je VFR mapa na geografickém podkladu připomínající autoatlas nebo turistickou mapu. Kromě obvyklých údajů na ní najdete i označení význačných překážek (komin) s udáním jejich výšky.
ICAO MAPA - je základní VFR pomůckou pro VFR. Bohužel je jen na papíře a nenajdete ji ke stažení. Lze koupit za 400-500CZK ve specialisovaných prodejnách. Na rubové straně obsahuje mapa řadu leteckých informací. Doporučuji každému vážnému zájemci o virt. létání (lze podle ní létat VFR i v FSce offline). Jsou na ní majáky NDB/VOR, omezené i zakázané rostory a hranice CTR a TMA. Náhradní mapa pro VFR se všemi letišti, zakázanými/omezenými prostory a TMA/CTR/MTAM/MCTR jsou volně ke stažení na AEROWEBU resp. na stránkách LAA ČR, přesto velkou ICAO 1:500 000 silně doporučuji.

Visual Aerodrome Charts
je určena pro VFR létání na \"malých\" VFRových letištích. Zachycují podrobnosti o letišti a jeho těsném okolí (cca 10km) - směr dráhy, nadmořskou výšku, okruhovou výšku, telefon na náčelníka,... apod. Souhrnně je na VATSIMu ke stažení nemáme, ale jsou na AIP ČR pro všechna letiště v ČR volně ke stažení.

VFR arrival/departure Chart
jsou pro létání VFR na \"velkém\" IFR letišti (tj. Praha, KV, Ostrava, Brno, Vodochodi..). Zde se vždy létá pod taktovkou ATC (jsou to řízená letiště) a je podstatné znát \"VFR vstupní a výstupní body do CTR\" a tratě VFR uvnitř řízeného okrsku - tyto nejsou na žádné jiné mapě!!! Body jsou sjednoceny v označení: W-S-E-N (podle světových stran) a A-B~Z pro vyčkávání uvnitř okrsku. Poloha je dána viditelným objektem (křižovatka, nádraží, hrad,..) často viditelným i v defaultní FSce. ATC obvykle vyžadují plánovat VFR přílet a odlet na/z řízené letiště přes tyto body a předpokládají, že máte vytištěnou VFR Arrival/Departure Chart. Mapy najdete pro všechna IFR letiště v ČR v doplňkovém tj. SUPPLEMENTARY CHARTS PACK balíčku map.

Různé letecké atlasy a databáze letišť - více či méně úspěšně nahrazují/doplňují základní ICAO mapu. V něčem jsou podrobnější nebo mají jiné provozní výhody (jsou menší). Jsou obv. jen tištěné.
Jak to zaletět ?

NON-RNAV - klasika IFR.
mapa obecně neříká JAK TRAŤ ZALETĚT, ale KUDY VEDE TRAŤ. Jak ji zaletíte je věcí pilota a vybavení letadla. NON RNAV traťě letíte podle VOR, NDB, DME, což lze zvládnout s jakýmkoliv defaultním letadlem ve FSce. Postupuje se tak, že se postupně ladí majáky, aby se letadlo udrželo na trati. Konkrétní postup, co jak a kdy naladit, si pilot stanoví sám, žádný manuál pro jednotlivé tratě na to není.

RNAV - prostorová navigace, aneb kouzla s FMS.
většina tratí (v ČR zvláště) používá dnes ale RNAV čili prostorovou navigaci. Vtip je v tom, předpokládají, že v letadle je systém, který umí vést letadlo nejen po radiálách, ale prakticky odkudkoliv-kamkoliv v celém prostoru, s požadovanou přesností. K tomu je potřeba mít v letadle FMC (palubní počítač) nebo programovatenou, s A/P spojenou GPS nebo jiné zařízení pro prostorou navigaci (OMEGA, LORAN, etc. ..). Jinak nelze RNAV létat - třeba SID VOZ2A je natolik šišatá, že ji umí korektně zaletět jen toto vybavení a nikoliv pilot sám.
FMC není součástí defaultních letadel v FSce. Je potřeba buď si koupit letadlo komerční nebo instalovat volně stažitelné FMC k defaultnímu letadlu. Hlavně je potřeba mít ke svému zařízení stále aktuální databázi tratí a bodů, které se stejně jako mapy průběžně mění. Cyklus těchto zmen se jmenuje AIRAC - v podstatě jde o to, že každého x-tého v měsíci se provádí celosvětový upgrade map a současně databází. Zde pozor, ne všechny změny se převezmou na VATSIM a proto se používají výhradně mapy a postupy stažené z VATSIM stránek.

Odkazy :
a) Mapy tuzemské se dělí na základní balík a doplňkový balík pro každé letiště. V základním balíku je vše pro RNAV a nejobvyklejší přiblížení (ILS) a základní pozemní mapy. V doplňkovém pak ostatní druhy přiblížení a mapy pro NON-RNAV a VFR lety.
b) Mapy pro ostatní destinace jsou vždy na VACC stránkách dané země. Jejich seznam je zde. Prosím, používejte přednostně tyto mapy.
c) Generální přehled zdrojů map, tj. virtuální i reálné odkazy jsou na stránce VATSIM Charts Center. I zde platí, že je lepší použít nejdříve virtuální mapový zdroj a teprve pak reálný (je to i jednodušší na hledání).
#51960
Ano, aplikace VATEUDu je pochopitelně v režii VATSIMu a je možné ji používat pro sosání map.

Co se české účasti týče, tak můj názor je, že by chom tam měli své mapy mít, nicméně je několik racionálních důvodů proti :

a) systém vyžaduje vytvoření balíčků map ke stažení a jejich zaslání VATEUDu , tam jejich zpracování a zvěřejnění - asi jste již pochopili, že vytvoření a následná kontrola takového balíčku je poměrně složitá a tím drasticky narůstá požadovaná administrace lidí ve staffu VACC;

b) balíčky je třeba upgradovat, což znamená, že v nejakém intervalu je potřeba je \"předělávat\" a celý proces opakovat - viz výše;

c) balíčky na VATEUDu mají obecně jinou strukturu, než naše ( my používáme systém zvláštního balíčku pro změny, aby se nemuseli stahovat vždy celý balík i když je upgradovaná jen jedna mapa z něj spojeno s následným vyhledáním té jedné mapy - myslím, že tuto strukruru VATEUD nemá;

d) obecně je mi trochu proti srsti duplovat stahovací místa, protože to generálně vede k zvýšení administrace a hlavně ke zvýšení chybovosti; dosavadní systém, kdy mapy byly zcela na úrovni VACCů a byly bez jakékoliv zátěže staffu odkazovány Vatsim Chart Centrem, mi připadal velmi výhodný pro všechny zúčastněné.

Prosím povšimněte si nenáhodné podoby tohoto problému s reálným životem a též příspěvkem našeho amerického kolegy Vládi Linka zde.
#53574
\"Jistou alternativou\" by mohlo být i SeeYou. Po stažení aktuálních dat lze zobrazit veškeré prostory (CTR, TMA, MTMA, zakázané a omezené prostory....), s veškerými frekvencemi, výškovými omezeními, dokonce i zobrazení jednotlivých tříd prostorů atd. atd.... Dá se použít i pro naplánování tratě (je určen především pro plachtaře) VFR.
By Petricius
#54440
Měl bych nováčkovský dotaz ohledně RNAV, resp. FMC. Snažil jsem se najít nějaké volně stažitelné FMC k základním letadlům FS9, ale nic jsem nenašel. Neexistuje nějaké univerzální FMC, které se obecně připojí k FS a jede pak s jakýmkoliv letadlem? Pokud bych chtěl létat např. pod ČSAv, je pak nutné koupit všechna letadla jejich Flotily, abych mohl mít FMC? Děkuji.
#54441
[quote="Petricius"]Měl bych nováčkovský dotaz ohledně RNAV, resp. FMC. Snažil jsem se najít nějaké volně stažitelné FMC k základním letadlům FS9, ale nic jsem nenašel. Neexistuje nějaké univerzální FMC, které se obecně připojí k FS a jede pak s jakýmkoliv letadlem? Pokud bych chtěl létat např. pod ČSAv, je pak nutné koupit všechna letadla jejich Flotily, abych mohl mít FMC? Děkuji.[/quote]

vasFMC tušim a co třeba zalovit v zátoce?
#54444
[quote="Petricius"]Pokud bych chtěl létat např. pod ČSAv, je pak nutné koupit všechna letadla jejich Flotily, abych mohl mít FMC? Děkuji.[/quote]
Nutne to urcite neni, a rekl bych, ze to neni ani zadouci. Zkratka si vyberes stroj dle sveho uvazeni (oblibenost znacky, dle trati, ktere chces litat,...) a tento stroj se ucis ovladat.
Mozna to pisu trohu krkolome, ale jde o to, umet dobre ovladat letadlo (znat ho). Coz se nepovede tak dobre, pokud budes prebihat od ATR k Airbusum a pak k Bulikum...

Dotaz k FMC moc nechapu. Vetsina profo addonu FMC obsahuje, a driv nebo pozdeji u nich skoncis.
Hodne zdaru!
#54453
Sice je to trochu OF ve vlákně o mapách, ale on dokonce existuje freewarovej airbus A320 (myslim ze model od Project Airbus) s avionikou od vasFMC. EFIS a MCDU to má solidní (to je právě postaveno za tom vasFMC), zbytek kokpitu je na úrovni defaultních letadel. Ale je to kompletní, nemusíš nic řešit. Airbusa stáhneš tady: http://talk.pafs.wf/viewtopic.php?t=1390 a pak si někde najdeš instalačku vasFMC gauge version. Nainstaluješ airbusa, nainstaluješ vasFMC a máš zdarma a legálně RNAV letadlo. EFIS a MCDU na (nad?) úrovní payware addonů, zbytek airbusa musíš nějak oželet.

PB
Naposledy upravil(a) Pavel dne 15 srp 2014, 00:51, celkem upraveno 1 x.
#57102
No mapa v downloadcentru je jednak zamčena ale hlavně je beznadějně zastaralá, takže její stahování je podle mne bezúčelné. Lze zkusit weby VACC- Austria a i VACC Germany ( dříve SAG). Pokud tam nejsou (nebyly), tak se zkusit obrátit na PB, který má nějaké vlastní zásoby.
#57122
Enroute mapy - velká část reál z volně dostupných zdrojů, jedna nebo dvě jsou z VACCů. Ve většině obsahují low i high

První soubor (aktuální ke květnu 2009) obsahuje:
Albánie
Belgie
Bosna a Hercegovina
Bulharsko
Česká republika
Dánsko
Estonsko
Chorvatsko
Irsko
Island
Kanárské ostrovy
Litva
Lotyšsko
Luxembursko
Maďarsko
Makedonie
Moldávie
Německo x
Nizozemí
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
Řecko
Slovensko
Slovinsko
Španělsko x
Velká Británie x

Druhý soubor (aktuální k září 2009) obsahuje:
Francie x
Lotyšsko (update)
Irsko
Srbsko
Portugalsko (včetně Azor a Madeiry)

http://lix.in/-5ad75c
http://lix.in/-62784f

Pozn: x znamená, že A3ka je na tisk malá.
#57132
[quote="amalka"]Zásoby jsou u mě, jak by se majitel práv asi tvářil na sekvenční naskenování neplatné mapy a její postnutí do downloadcentra?[/quote]

No možno, s tím, že bude výslovně uvedeno, že maopy jsou OoD a jsou jen jako pommocné.

Jinak je potřeba hlavně rozhodnout, které jsou potřeba nejvíce, tj. asi ty blízké a ty, které nejsou na VACCech volně dostupné.

Pro ostatní připomínám, že jde o Jeppesen Out of Date traťové mapy.
#57133
[quote="amalka"]Zásoby jsou u mě, jak by se majitel práv asi tvářil na sekvenční naskenování neplatné mapy a její postnutí do downloadcentra?[/quote]

No možno, s tím, že bude výslovně uvedeno, že maopy jsou OoD a jsou jen jako pommocné.
inak je potřeba hlavně rozlišit, které jsou potřeba nejvíce, tj. asi ty blízké a ty, které nejsou na VACCech volně dostupné.

Pro ostatní připomínám, že jde o Jeppesen Out of Date traťové mapy.
#60728
http://aisview.rlp.cz/ tohle znáte? Já jsem server webbriefing dost ignoroval, vždycky mi to připadlo že to umí jen vybarvovat TSAčka dle AUPu, ale dneska jsem tam mrknul, ono to je docela promakané, jen škoda že nejde zobrazit zároveň Otho a nějaké profilování reliéfu krajiny. Ale zase ta fotomapa pod tlačítkem Ortho stojí za to.

P. S. Má to u vás taky tak nehoráznou odezvu?
#60729
Jasne, kedysi som to tu uz daval, vtedy ked ten link dal GURU tak som si to oblubil, vo vacsine pripadov to kukam pred letom, viacmenej ale pozeram hlavne hranice TMA, popr zakazane priestory a ich aktivaciu, je to takto pre mna super :)