Jak létat, navigovat, komunikovat? Toto je forum kde dostaneš odpověd.
#773
HOLDING

K čemu vlastně vyčkávání slouží?
Vyčkávání je postup ke zdržení letadla v určitém prostoru. Používá se například když je přeplněn vzdušný prostor, letiště či řídící letového provozu, kvůli zhoršenému počasí nebo třeba jinému letadlu které je v nouzi a je mu pořeba \"vyklidit cesta\".

Obrázek 1 ukazuje typický vyčkávácí obrazec
Obrázek

Pohlédněme na jednotlivé části holdingu. Za prvé je potřeba bod nad kterým se bude vyčkávat, tzv. holding fix. To může byt VOR, NDB, bod určený radiálem a vzdáleností od VORu nebo i obyčejný RNAV waypoint. V našem příkladu je to VOR.

Prostor okolo holding fixu je rozdělen na dvě části. Hranicí je inbound leg. Strana kde je vyčkávací obrazec se jmenuje holding side a strana druhá (tam kde není obrazec) se jmenuje non-holding side.

Připomínám že veškeré zatáčky se dělají rychlostí 3 stupně za sekundu, tak jak je u IFR létání obvyklé.

Standartní vyčkávací obrazec má zatáčky na pravou stranu a délku odletové tratě 1 minutu. To se však může měnit kvůli kompenzaci na snos větru (za to je zodpovědný pilot). Nad 14 000 stop je délka odletové tratě zvětšena na 1.5 minuty. ATC však vždy může tuto dobu změnit. Některé holdingy mají také délku odletové tratě určenou DME vzdáleností.

Rychlosti v holdingu také závisí na výšce. Není třeba je dodržovat naprosto přesně, připouští se tolerance +- 10 kts. Jelikož je holding pro zdržení, není třeba nikam pospíchat a zpomaluje se na nejekonomičtější rychlost. To ostatně platí už když dostanete instrukci k vyčkávání - není třeba nikam spěchat a pak o to déle vyčkávat.

below 6 000 ft = 200 kts
6 000 - 14 000 ft = 230 kts
above 14 000 ft = 265 kts


JAK VYČKÁVAT

Abyste správně zalétli vyčkávací obrazec (holding pattern), musíte znát několik důležitých věcí:
1) jak zalétnout holding
2) jak vstoupit do holdingu
3) používanou frazelologii

ad 1) jak zalétnout Holding
kompletní vyčkávací obrazec trvá 4 minuty. 2x1 minuta pro rovný úsek a 2x1 minuta pro dvě 180 stupňové zatáčky.
zalétněme tedy vyčkávací obrazec zobrazený na obrázku. Přelétáváme Holding fix a točíme pravou zatáčku na kurz 060. V okamžiku kdy dosáhneme kurz 060 zapínáme stopky a letíme rovně 1 minutu. Poté zatočíme doprava a zachytíme radiál 060 od holding fixu (POZOR: nezatočíme pouze na kurz 240, ale musíme aktivně zachytit radiál 060 - mohlo dojít ke snosu větru, nepřesné pilotáži apod). Poté pokračujeme opět na holding fix.
Takto popsaná situace platí pro bezvětří. Pokud fouká vítr, je potřeba holding upravit. V tomto konkrétním případě holdingu při větru ze směru cca 060 prodloužíme outbound leg (formulka - o 1 kts čelního větru prodloužíme o cca 1s). Při větru ze směru 150 zase po přeletu holding fixu nezatočíme pouze na hdg 060 ale o něco více, tak abychom druhou zatáčku dotočili přesně do příslušného radiálu a nebyli nuceni ho \"honit\".

ATC vám dá také příslušný EFC (Expect Further Clearence - očekávejte další povolení/instrukce) time, čili čas opuštění holdingu. Když provádíte poslední holding pattern před tímto časem, máte povoleno upravit délku outbound leg tak, abyste přiletěli na holding fix právě ve stanovený čas. Například po přeletu holding fixu vám zbývají už jen 3 minuty ke konci holdingu. Normální holding trvá 4 min, takže musíte zkrátit outbound leg o 0.5 min abyste zadaný čas dodrželi. Nicméně když vám ATC nedá ve stanovený čas žádné další instrukce, musíte pokračovat v holdování. Můžete se však připomenout, protože i ATC se může splést a třeba na vás zapomněl.

ad 2) Jak vstoupit do holdingu
vstup do vyčkávacího obrazce vyžaduje trochu manévrování, protože se k holding fixu můžete blížit z jakéhokoliv směru. Překvapivě vstup do holdingu může být obtížnejší než samotné vyčkávání.
Existují tři typy vstupu do holdingu, které jsou závislé na směru odkud se k vyčkávacímu obrazci blížíte. Obrázek 2 ukazuje všechny tři druhy vstupu do pravého vyčkávacího obrazce. Pro obrazec s levými zatáčkami je to analogické.

Obrázek

a) Parallel Entry
pravděpodobně nejobtížnější vstup. Letí se přímo na fix a po přeletu zatočí na kurz rovnoběžný ale opačný k inbound leg. Neleťte po inbound radiále, ale pouze rovnoběžně na non-holding straně a po jedné minutě letu zatočte do \"holding side\" tak, abyste naletěli inbound radiálu pred holding fixem. Po minutí holding fixu pokračujte ve standartním vyčkávání.

Obrázekb) Teardrop Entry
po přeletu holding fixu zatočte na kurz o 30 stupňů odlišný od inbound track (příklady -- inbound track 270 -> teardrop track 060, inbound track 150 - > teardrop track 360, atd ). Po jedné minutě zatočte směrem k inbound track a zachyťte ji. Po minutí holding fixu pokračujte ve standartním vyčkávání.

Obrázekc) Direct Entry
nejjednodušší vstup. Jednoduše leťte přímo na holding fix a po přeletu zatočte na outbound leg a pokračujte ve vyčkávání. Pokud letíte z holding side (na našem obrázku z horního prostoru C) tak začnete točit o něco dříve před přeletem holding fixu. Například je-li potřebná zatáčka na outbound leg 225 st. začnete točit o 15s dříve (225-180=45, 45/3 (st/s) = 15s). Naopak blížíte-li se z non-holding side, začínáte analogicky zatáčku na outbound leg až později po přeletu holding fixu.

Obrázek3) Frazeologie
pokud dává ATC instrukce k vyčkávání, je pořeba očekávat mnoho variant používaných frází. Nejjednodušší je vyčkávání podle publikovaných traťových nebo přibližovacích map:

ATC: hold over VLM as published, FL120, expect further clearence 1920/in 10 minutes
Pilot: hold over VLM, FL120, further clearence in 10 minutes

Pilot si může vyžádat podrobné informace o holdingu. Automaticky je dostane také když nejde o publikovaný vyčkávací obrazec. Zde je možné najít mnoho variant určení podoby:

ATC: hold over VLM, FL120, inbound track 240 degrees, left hand pattern, outbound time 2 minutes, expect further clearence in 15 minutes

ATC: hold on radial 060 of VLM at 15 NM, FL120, inbound track 240, 1 minute outbound leg, left hand pattern, expect further clearence at 1820
Zde je určen holding fix radiálem a vzdáleností od VOR VLM. Čili začínáme točit na outbound leg po přeletu 15NM směrem k VLM na radiále 060 VLM.

ATC: hold on radial 060 of VLM between 15 and 25 NM, FL120, inbound track 240, left hand pattern, expect further clearence at 1820
Stejné jako předchozí příklad, avšak outbound leg není omezená časem ale vzdáleností. Takže outbound leg nekončí po jednominutovém přímém letu, ale po minutí 25 NM od VLM.

Díky za pozornost a blahopřeji těm, kteří dočetli az na konec tohoto dlouhého příspěvku ;)

Zdroje:
http://www.turmkanzel.de/holding/holdings.pdf
http://www.pilotsweb.com/train/pattern.htm


David
#776
Je to velice zajimavy, zase jsem se dozveděl nějaké vcěci o kterých jsem nevěděl!
Chtěl bych navrhnout aby se uspořádal nějaký cvičný večer věnovaný holdingu, bylo by to možný Davide? Myslim, že spousta pilotů v tom nemá pořádně jasno a ja se k nim přidávám..
#778
Zjistil jsem, že hodně pilotům dělají velké problémy vstupy do holdingů a tak jsem ještě přidal další vysvětlující obrázky, které snad pomohou vše osvětlit.
Mnoho úspěchů s holdováním ;)

David
By Petr CGY
#784
[quote="Vanilla_CSA100"]...
Chtěl bych navrhnout aby se uspořádal nějaký cvičný večer věnovaný holdingu, bylo by to možný Davide? Myslim, že spousta pilotů v tom nemá pořádně jasno a ja se k nim přidávám..[/quote]
Řekl bych, že David nám nic tak hrozného neprovedl, abychom po něm chtěli něco takového :D.

Já osobně si dám nejprve pár off-line testů ;).

Souhlasím ale s tím, že tohle téma je trefa do č(Č)erného :). Spostu jiných věcí člověk vyčte, ale tohle mě přijde opravdu celkem obtížné. Nemyslím tím teorii jako takovou, ale přesné pochopení zadaného holdingu při letu a hlavně potom přesné provedení.

Měl bych ještě jeden dotaz Davide. Dostanu údaj o předpokládaném ukončení holdingu a v tu dobu bych měl prolétat fixem. Když ale není v tu chvíli ukončení potvrzeno, musím dál holdovat. Je chyba nechat si malou rezervu - řekněme 15÷20 sec - pro případ, že ATC má zrovna vysílání a nestihne mi ukončit holding včas, tedy abych fix přelétal o 15÷20sec později? To bych pak musel dál holdovat a ztratím tím minimálně 2 minuty (360 deg turn).

Díky moc za téma.

EDIT: doplním ještě jednu otázku: v tvém příspěvku píšeš, že když ve stanovený čas neobdržíme jiné instrukce, pokračujeme v holdování. Ale v odkazu na Vateud reference se píše cituji ..."The acft would continue holding unless told differently, until pre advised Zulu time, at which time the PIC in absence of further clearance may proceed as per Radio Communication Failure." Navíc materiály pro DÜSSELDORF FIR Holdings, uvedené v dalším odkazu na konci uvádějí, že jako piloti IFR letů máme za povinnost hlásit dosažení/opuštění některých bodů a těmi mimo jiné jsou: - dosažení holding fixu nebo clearace limitu, - opuštění holding fixu

A teď ta otázka: s přihlédnutím k uvedeným údajům, jak to tedy má být ? :)

Zdraví zelenáč

Petr CGY
#786
[quote="Petr CGY"][quote="Vanilla_CSA100"]...
Chtěl bych navrhnout aby se uspořádal nějaký cvičný večer věnovaný holdingu, bylo by to možný Davide? Myslim, že spousta pilotů v tom nemá pořádně jasno a ja se k nim přidávám..[/quote]
Řekl bych, že David nám nic tak hrozného neprovedl, abychom po něm chtěli něco takového :D.

Já osobně si dám nejprve pár off-line testů ;).

Souhlasím ale s tím, že tohle téma je trefa do č(Č)erného :). Spostu jiných věcí člověk vyčte, ale tohle mě přijde opravdu celkem obtížné. Nemyslím tím teorii jako takovou, ale přesné pochopení zadaného holdingu při letu a hlavně potom přesné provedení.

Měl bych ještě jeden dotaz Davide. Dostanu údaj o předpokládaném ukončení holdingu a v tu dobu bych měl prolétat fixem. Když ale není v tu chvíli ukončení potvrzeno, musím dál holdovat. Je chyba nechat si malou rezervu - řekněme 15÷20 sec - pro případ, že ATC má zrovna vysílání a nestihne mi ukončit holding včas, tedy abych fix přelétal o 15÷20sec později? To bych pak musel dál holdovat a ztratím tím minimálně 2 minuty (360 deg turn).

Díky moc za téma.

Petr CGY[/quote]
Ja jsem to myslel ve srandě a pro naše dobro :D
Jinak, včera to do mě David pral celej večer a pořád z toho nejsem moudrej :D
#792
[quote="Petr CGY"]Měl bych ještě jeden dotaz Davide. Dostanu údaj o předpokládaném ukončení holdingu a v tu dobu bych měl prolétat fixem. Když ale není v tu chvíli ukončení potvrzeno, musím dál holdovat. Je chyba nechat si malou rezervu - řekněme 15÷20 sec - pro případ, že ATC má zrovna vysílání a nestihne mi ukončit holding včas, tedy abych fix přelétal o 15÷20sec později? To bych pak musel dál holdovat a ztratím tím minimálně 2 minuty (360 deg turn)..[/quote]
ATC by měl dávat další instrukce nejméně jednu minutu pred clearence limitem. Platí to všeobecně - např letíte-li po STARu na RASIM, další instrukce byste měli mít nejméně 1 minutu před dosažením RASIM. Analogicky totéž platí pro holding, takže není třeba si dávat rezervu.

[quote="Petr CGY"]EDIT: doplním ještě jednu otázku: v tvém příspěvku píšeš, že když ve stanovený čas neobdržíme jiné instrukce, pokračujeme v holdování. Ale v odkazu na Vateud reference se píše cituji ..."The acft would continue holding unless told differently, until pre advised Zulu time, at which time the PIC in absence of further clearance may proceed as per Radio Communication Failure." Navíc materiály pro DÜSSELDORF FIR Holdings, uvedené v dalším odkazu na konci uvádějí, že jako piloti IFR letů máme za povinnost hlásit dosažení/opuštění některých bodů a těmi mimo jiné jsou: - dosažení holding fixu nebo clearace limitu, - opuštění holding fixu

A teď ta otázka: s přihlédnutím k uvedeným údajům, jak to tedy má být ?[/quote]
Docela jsi mě zviklal a tak jsem se radši zeptal Martina Klumplera (budoucího real eproučníka). Souhlasí se mnou - pokud pilot nedostane žádné další instrukce, pokračuje ve vyčkávání a případně se připomene.

Je to ostatně stejné jako když letíte po STARu na poslední bod (IAF) a nedostanete další instrukce - taky by se mělo začít vyčkávat, protože nemáte povolení pokračovat dále. Takže ne tak jak se děje nyní - že po přeletu posledího bodu STARu pilot pokračuje "nějak sám" do ILSu, ale měl by pěkně začít holdovat ;)

Samozřejmě že situace je jiná když ATC neřekne "Expect further clearence at...." ale řekne například toto: "Leave holding at 15 (to jsou minuty současné hodiny) and after VLM proceed direct KENOK"
Zde totiž neřekl expect, ale už jasně danou instrukci kdy ukončit holdování a pokračovat dále.

Hlášení přeletu ruzných bodů - tohle platí když ATC nemá radarový kontakt. Pokud ATC ohlásil radarový kontakt, je pilot zproštěn povinnosti hlásit přelet bodů, dosažení výšky atd.
Samozřejmě je třeba používat selský rozum - například blížíte-li se k clearence limitu, je dobré se připomenout ("reaching RASIM"), protože na vás ATC mohl zapomenout. Je ale dobré už tam mít připravený holding a pokud se ATC ani po připomenutí neozve, zahájit vyčkávání.

David
By Petr CGY
#794
To jsem rád, že aspoň jednou někdo zviklal tebe :D.

Díky za vyčerpávající odpověď. Většinou věci kolem FS řeším za pochodu a sám od sebe bych se asi k teorii holdingu nedostal. Takhle mě to alespoň donutilo zamyslet se.

Teď už jen ta praxe :).

Petr CGY
#888
Dnes večer se uskutečnil na vyžádání CSA079 \"holdingový večírek\" , neboli tréning vyčkávání nad různými fixy v LKAA.

Postupovalo se systémem: kdo se objeví - bez varování holduje.
Překvapivě to nikomu nevadilo a znemožnilo to nějakou zásadnější přípravu pilota.

Hodnocení :

Všichni piloti dokázali zaletěli správný vstup do obrazce (!) a zjevně se snažili dodržet časy i úhlové rychlosti. Spíše je třeba se soustředit na včasnou úpravu rychlostí, které sice jsou jen doporučené, ale při jejich dodržení je obrazec \"elegantně \" malý. Poznámka - v zásadě jsme trénovali holding na STARU, kdy uvedené rychlosti platí. pro holding na trati ( vzácné ) bys eměla používat rychlost jiná, vyšší, myslím 270 nebo 280kias. Rovněž klesání v obrazci nečinilo potíže, takže ATC v prvním přiblížení reportuje spokojenost.

Rovněž bylo správné, že pokud piloti nedostali v EFC čase instrukci bez mručení točili dál...

Objevil se ale jiný efekt, který jsem nečekal : po opuštění obrazce ( hlavně v pořadí druhého - RATIS ) se vektorovalo na 06, což jsem považoval za triviální proceduru, ale prakticky každý druhý opakoval nebo podobně. Hlavní příčinou byla pozdní reakce na zadávané vektory ( projevilo se markantně myslím u CSA112, který dostal po opuštění obrazce hdg 300 a přetočil do kursu cca 180, přestože byla instrukce od ATC dána včas ), ale různé chyby se týkaly prakticky všech.
( TWR to komentoval slovy \"začarovaná BERKA\" ) :)

Myslím, že efekt byl způsobený tím, že se piloti zcela soustředili na zaletění holdingové procedury a pak byli zaskočení celkem běžným úkonem.. Tak se projeví malá vylétanost - i proceduru holdování je nutné - na ruku - zaletět bez nějaké zátěže a lze toho docílit cvikem.

Závěr - holdování slabší 1 , zbytek za tři :)

Hlavní chyby :

a) generální neznalost fráze \"...hold over VLM as published...\" přestože je v materiálu od DC uvedená ---> znamená , že holdujete podle obrazce publikovaného v mapě, v našem případě STAROvé

b) po opuštění holdingu dělalo potíže pokračovat rychlke zadaným hdg ( 300 - 310... )

c) (nesouvisí s holdingem ) U jakéhokoliv vektorování se vyžaduje, aby ATC řekl i důvod pro vektoruje. Toto oznámení nelze zaměnovat s frází \"expect\" .
Masivně dochází k tomuto:
ATC : CSA00 turn left , hdg 030, vectoring to ILS DME APP RWY 06
PCSA00: turning left , hdg 030, expecting ILS DME APP RWY06

Readback je špatně - pilot nemá už co očekávat, ale provádět .
ATC mu druhou částí instrukce pouze zdůvodňuje, proč mu uvedený vektor dává.
Správně je buď zopakovat \"...vectors for ILS DME APP RWY06 \" nebo i jen hodnotu headingu ( v čas. tísni ) , ale nikoliv expect.

Děkuji za pozornost , názory \"z druhé strany\" piště sem :
#893
Ahoj všem mám takový dotaz.Když zadám v radio panelu u PMDG stanici pro VOZ k čemu slouží ta zeléná čára,která se zobrazí na displei.
Vždyť ATC mi může zadat upně jiný směr než ukazuje ta zelená čára na displei.Díky moc za odpověď.
CSA048
By Redhead
#1178
Možná pitomá otázka, ale proč jsou vstupy tak těžké (těžší), proč by se nemohlo prostě letět přímo radiálem určeným ATC přímo na fix a pak točit do holdingu? Takhle tam divne kličkovat? Určitě to má nějaké vysvětlení (právě proto se ptám :)), jen mi to přijde divný.
#1180
Protože holding nad nějakým fixem je definován pouze jeden a ten má určitý směr (inbound track, smysl zatáček), ale na ten holding fix se může přeci přilétnout z jakéhokoliv směru a proto tam ta možnost vstoupit do holdingu ze všech směrů musí být.
Přeci by nešlo vstoupit do holdingu přímým vstupem kdyby byla inbound track třeba opačná ke směru tvého příletu (např inbound track 090 a ty bys přilétával z východu). A proto existují i ty \"těžké\" vstupy :)
Navíc holding neslouží jen k holdování, ale právě i srovnání tratě letadla pro počáteční přiblížení kde se právě používají ty vstupy, ale o tom až někdy příště :)

David
#1186
[quote="vres"]Navíc holding neslouží jen k holdování, ale právě i srovnání tratě letadla pro počáteční přiblížení kde se právě používají ty vstupy[/quote]
Při včerejším závěrečném letu Z LKPR do LOWI nastala přesně tato situace o které jsi se zmínil.
Na Insbruk nás letělo pět letadel za sebou, jelikož v LOWI byla RWY in use 08 což v našem případě znamenalo LOC DME přiblížení a na finále přiblížení okruhem. ATC si nás srovnal na nechal hodlovat nad RTT a postupně jedno letadlo po druhám pouštěl na přiblížení. Nešli jsme všechny letadla na přiblížení najednou, protože kdyby někdo nezvládl přistání :) musel by provést nezdaření přiblížení a to je přesně v protisměru počatečního přiblížení takže by se ty letadla srazila. No prostě finále v Isbruku bylo vynikající a všichni žijem až na pár odřenin a jednom urvaném podvozku (ale mechanici mi slíbili, že to do večera opraví :D ).
By Redhead
#1188
To DČ:
No v praxi, zkoušel jsem to v FSce při offline letání, půl hodiny jsem si zkoušel holdování nad OKL :). Ale na VATSIMU s instrukcemi ATC jsem to zatím nezažil.

A taky díky to Vres.
By Petr CGY
#1206
[quote="Redhead"]To DČ:
No v praxi, zkoušel jsem to v FSce při offline letání, půl hodiny jsem si zkoušel holdování nad OKL :). Ale na VATSIMU s instrukcemi ATC jsem to zatím nezažil.

A taky díky to Vres.[/quote]
Nemusíš se bát, nakonec to potká každého. Moje příprava na let probíhá asi následovně:
- spustím Serv Info, nastuduju info o počasí a zobrazím ATIS řídícího (RWY in use, atd.)
- připravím a vytisknu FP
- připravím si k ruce příslušné letové mapy (SID, STAR, APP)
- ostatní si nechám po ruce v dosahu vpravo
- po ruce v dosahu vlevo si dám manuál k holdingu
- (pokud je na LKAA_V_FIR DČ, posunu si manuál k holdingu o cca 30 cm blíž k sobě) :)

Petr CGY
CSA057
#1208
[quote="PETR CGY"]- (pokud je na LKAA_V_FIR DČ, posunu si manuál k holdingu o cca 30 cm blíž k sobě)[/quote]
Tak to je 100 bodů :D To je hláška dne Petře to jsem se dobře zasmál.
Ale je to jinak pravda. Já když vidím DC, tak taky uvažuju, jestli se mám ohnout pod stůl pro mapy. U něj člověk nikdy neví :)
#1225
To je špatně rozmýšlet se jestli poletíš tam nebo zpět podle obsazení Davida, je fakt, že David má rád tyhle situace(adrenalinovy zalezitosti) když nám dává zabrat :D Nakonec jsou z toho super hlášky viz PETR CGY :D a samozřejmně zábava! Ale na druhou stranu to je potřeba znát, umět a použivat a praxe není nikdy dost! Takže bysme měli spíše děkovat :) Taky to svědči o profesionalitě ATCo :)
Holding Tě může potkat kdekoli a kdykoli..
Takže do Prahy jedině s mapama holdů :D
#1238
Muj asi druhy nebo treti let online (tehdy jeste na IVAO) byl do EHAM a hodili me hned na holding, kvuli emergency landing. Moc jsem si z toho hlavu nedelal a krouzil jsem kolem toho fixu jak mi rekl. Pak kdyz jsem uvidel tenhle clanek, tak jsem trochu znejistel, jestli jsem to tehdy udelal spravne :) ale jelikoz mi ridici tehdy nic nerekl, tak snad i jo. Proto mozna nemam moc obavy z holdingu (tim nechci rict ze umim :D ) a souhlasim s tim nazorem, ze to dela letani vic zajimavym, nez naladovat do MCDU star a letet.

Cheers,
B.