Informace o sletech a akcích u nás a v zahraničí, briefingy i debriefingy. / Fly-ins and events
#132783
Obrázek

Milí piloti,
ve středu 8. února 2023 od 20 do 22 hodin místního času se v LKAA FIRu uskuteční ACC zkouška našeho kolegy Vojtěcha Pokorného.

Provoz musí mít určitou hustotu, aby bylo možno zkoušku uznat za platnou, vítán je proto jakýkoli provoz.

Těšíme se na vás!


Dear pilots,
on Wednesday, 8th February 2023, from 19 to 21 UTC, an ACC Controller Practical Test of our colleague Vojtěch Pokorný will take place at LKAA FIR.

As the traffic has to be dense enough to consider the test valid, all kinds of flights are kindly welcome.

We are looking forward to seeing you!